Tänk att ha vuxit upp i Värend. Mer specifikt i Allbo härad i den södra landsänden, i Stenbrohults socken. Och tänk att det i landet Värend fanns ett folk som kallades virdar, ett begrepp med samma förled som dagens ord ’viril’ vilket kommer från latinets vir (’man’).
Lagen säger att den gör sig skyldig till högförräderi som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket skall ”läggas under främmande makt eller bringas…
Sakta men säkert får allt fler upp ögonen för att World Economic Forum (WEF) inte är någon harmlös diskussionsklubb. När begrepp som ”the great reset…
Diktatorn tar makten med våld och skräck. Men när väl diktaturen är etablerad och makten säkrad, tenderar diktatorn att, så att säga, ta ett steg…
2
När ska du ha semester? Frågan är varken konstig eller svår. Svaret, däremot, kanske kan te sig något avvikande. Nej, jag har inte semester. Inte så som…
1
Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson uttalade sig i Sveriges radio om att företagare inte kan räkna med samhällets skydd och…
Allt fler får upp ögonen för de globalistiska krafter som styr och vill lägga under sig makt och kontroll över framtiden. Det på bekostnad av såväl…
Tystnad är det som gör varje form av tyranni möjligt. När någon tystas eller, av självcensur, tystnar blir världen och omgivningen farligare. För varje…
2
See all

Urban Skriftställare